Formalia-krav til prototypeaktiviteter og posters

For at flest muligt kan få glæde af jeres arbejde skal de opfylde en række krav så det bliver nemt at orientere sig i de forskellige materialer. Disse krav, og diverse dokumenter I får brug for undervejs, findes i denne zip-fil. Prototypeafleveringer og posters skal sendes til Adam og Kai senest den 12. april.